Škola písničkou

Škola písničkou do škol

ŠKOLA PÍSNIČKOU DO ŠKOL - PROJEKT REALIZOVANÝ V ROCE 2012 ZA DOTAČNÍ PODPORY MŠMT
Autoři projektu: Kristýna Peterková a Karel Mařík

Cílem projektu ŠKOLA PÍSNIČKOU DO ŠKOL bylo zpestřit a oživit výuku hudební výchovy na 1. stupni základních škol prostřednictvím využití zábavných a nenásilně naučných písniček z CD ŠKOLA PÍSNIČKOU a doplňkových podpůrných materiálů určených pro pedagogy.

Do 50 základních škol v celé ČR bylo zdarma rozdistribuováno 7.500 ks CD Škola písničkou, 600 zpěvníků, 300 didaktických materiálů pro pedagogy určených pro práci s texty písniček a uskutečnilo se 50 interaktivních hudebních vystoupení v jednotlivých školách (pro cca 8.000 dětí).

Inovaci výuky představovalo propojení rozvoje hudebních dovedností a didaktická práce s texty písniček. Aktivní zapojení žáků do děje, diskuze o textech a významu slov či slovních spojení. Podpůrným materiálem byl pro pedagogy zpracovaný didaktický manuál pro práci s texty, jehož autorem je odborný garant projektu PhDr. ONDŘEJ HNÍK, PhD. (zástupce vedoucí Katedry české literatury Pedagogické fakulty UK v Praze).

V rámci projektu byla vyhlášena tvůrčí soutěž o nejlepší text, která měla motivovat žáky základních škol ke kreativnímu tvoření písňových textů. Do soutěže se zapojilo celkem 18 základních škol, jejichž texty byly za odměnu zhudebněny hudebním skladatelem Karlem Maříkem.

Vyústěním projektu Škola písničkou a velmi přínosnou zpětnou vazbou byla realizace 50 interaktivních hudebních vystoupení během listopadu a prosince 2012 v jednotlivých základních školách zapojených do projektu umělci – Kristýnou Peterkovou a Karlem Maříkem. Vystoupení byla založena na interaktivní, živé a tvůrčí komunikaci s dětmi na témata jednotlivých písniček. Stěžejní místo během koncertního vystoupení zaujímal žák, který měl možnost si připomenout a zazpívat si již známé písničky z CD Škola písničkou, poznávat hudební hádanky, zazpívat si do mikrofonu oblíbenou lidovou písničku nebo recitovat básničku, interaktivně se zapojit do programu vystoupení zpěvem, ale také pohybem a tancem. Vystoupení znamenala velmi přínosnou a pozitivní zpětnou vazbu pro žáky, pedagogy, ale také pro tvůrce projektu Škola písničkou.

Z vyhodnocení závěrečných dotazníků vyplněných od ředitelů škol zapojených do projektu vyplývá, že pro 98% škol (49 škol) byla účast v projektu přínosem. 96% škol (48 škol) považuje propojení hudební a literární výchovy na 1. stupni ZŠ v duchu projektu Škola písničkou za přínosné. Z toho 23 škol dokonce za velmi přínosné. Pouze dvě školy (4% ze všech) považují toto propojení za méně přínosné a pouze pro jednu školu (2% ze všech) projekt spíše nebyl přínosem. 98% ze všech zúčastněných škol (49) by mělo zájem o pokračování projektu či zapojení do projektu podobného zaměření. 90% škol účastnících se projektu se se svými žáky a pedagogy aktivně zapojila do projektu, tzn. aktivně během hodin hudební výchovy pracovala s materiály a zpívala s dětmi písničky.

Za hlavní přínos projektu školy dle závěrečných dotazníků považují zpestření výuky hudební výchovy, profesionálně a kreativně zpracovaný projekt s dlouhodobým výchovným využitím, kompletnost materiálů projektu, propojení literární a hudební výchovy, poznávání nových písní, které jsou naučně zábavné, tematicky zaměřené, veselé a snadno zapamatovatelné, metodické poznámky pro učitele a pracovní listy, se kterými se dá pracovat i v ostatních předmětech, aktivní zapojení žáků během živých koncertů a možnost vytvořit text vlastní písně, který bude následně zhudebněn. Na základě diskuze s pedagogy během realizace projektu jsme ověřili, že je projekt Škola písničkou vytvořen komplexně, jasně a srozumitelně a lze jej efektivně využívat pro zpestření výuky hudební výchovy a dokonce i ostatních předmětů na 1. stupni základních škol.

REAKCE ZŠ ZAPOJENÝCH DO PROJEKTU ŠKOLA PÍSNIČKOU DO ŠKOL

Vážená paní Peterková,
jak jsme slíbili, reagujeme na váš hezký e-mail ze dne 18.12.2012. Udělali jsme s dětmi anketu na téma ,, Co se dětem líbilo na hudebním vystoupení". Z mnohých odpovědí citujeme:
,,Ráda bych, abys přijela, protože se mi líbilo Sluníčko na nebi a Řemesla. Tak ahoj, Kristýno a Maříku." ,,Milá zpěvačko, myslel jsem, že zazpíváte všechny písně, ale nevadí, přijeďte ještě jednou!!! ,,Přeji Ti , abys něco vyhrála."
,,Nádherně zpíváš, viděla jsem Tě na Česko hledá Superstar." ,,Kájo, jsi super harmonikář."
K tomu musíme s p.kolegyní dodat následující:

Máte oba blízko k dětským duším. Dokážete děti zaujmout a nasměrovat tam, kam je potřeba. Oba děláte mnoho pro popularizaci výuky hudební výchovy na školách.
 Co lepšího můžete nabídnout dětem, než živé vystoupení s písničkami, ke kterým mají děti blízko. Děti rády zpívají nabídnuté písničky, texty jsou jednoduché, příjemné, pro děti poučné i zábavné. Pracovní listy jsou výbornou pomůckou, prostřednictvím které lze na děti výchovně působit. Konečně je tu profesionální a odborně promyšlený projekt s dlouhodobým výchovným využitím.
Jen tak dál.
S pozdravem Mgr.Hana Paulíková - učitelka Hv Mgr.Václav Kyznar - ředitel ZŠ a MŠ Zdíkov

Dobrý den,
K projektu jsem přistupovala po zkušenostech s některými jinými agenturami velice opatrně. O to bylo milejší překvapení, když přišly materiály. Snad každá písnička se nám ve škole hodí.
Vybírala jsem s kolegyní písničky k nácviku hlavně podle témat, která jsme s dětmi zrovna probíraly.
Hned na začátku Seznamka – ta nám pomohla vyřešit problém, zda budeme nebo nebudeme ve třídách kamarádi. Řemesla byla dokonalá k tématu Povolání,
Křižovatka zlepšila náladu při dopravní výchově, Hodina matematiky - to je jasné, kdy byla použita. Sluníčko na nebi a Čistá voda nás budou provázet v učivu o naší Zemi (slova už známe). Prázdniny nás doprovodí na Školu v přírodě. Jen Výlet do Prahy jsme nestihli, hlavní město jsme bohužel probrali bez písničky. No snad i na ni čas ješte vyjde.
Bylo super vypracování podkladů pro výuku, ušetřilo nám spoustu práce. Spojení hudby na mp3, tištěných textů, notového záznamu a pracovních listů jsem ještě nikde takto zkompletované neviděla. Většinou hledáme na internetu, v knihách, notách … - to všechno jste nám ušetřili.
Živé vystoupení bylo pro děti super zážitkem, vyvrcholení projektu.
A ještě CD - ta děti dostanou k Vánocům pod stromeček. Dovolím si tvrdit, že to bude jeden z nejlepších školních dárků.
Pokud budete v podobných projektech pokračovat, ráda bych se do nich s kolegyněmi opět zapojila.
Přeji příjemné svátky a hodně úspěchů v další tvorbě
Mgr. Marcela Hradecká, ZŠ M. Choceňského

Dobrý den,
jsem moc ráda, že se Vám u nás v Chebu líbilo. Chválíte atmosféru a nadšení dětí - přiznám se , že i já jsem byla mile překvapená nadšenou reakcí našich žáčků, takto se totiž běžně nechovají.
Bylo pro ně velkým zážitkem zazpívat si společně se zpěváky; děti znaly všechny zařazené písničky, některé dokonce celé zpaměti. Vaše práce s dětmi během koncertu je hodná obdivu, umíte krásně navázat kontakt, děti stále chválíte a povzbuzujete a navíc krásně vypadáte. S vaším kolegou se prima doplňujete, on je ten komik, kterého děti tak potřebují…Děti jste dokonale zapojili, bylo vidět, že si koncert užívají. Výběr písniček rovněž vidím jako velmi zdařilý, byly tam všechny ,,pecky", naše oblíbené Sluníčko a hit Seznamka. Tajně jsem si přála, abyste písničku Seznamka zařadili nakonec - stalo se a byl to krásný závěr. Váš projekt nás velmi zaujal, škoda, že nás tlačil čas. Měli jsme v plánu ještě například ilustrovat některé písničky a naše obrázky vystavit během koncertu. V každém případě ještě jednou moc děkujeme a doufám, že se ještě uvidíme.
Za děti ze 4.ZŠ v Chebu zdraví Dana Žemličková

Dobrý večer,

aké bychom chtěli ještě jednou poděkovat a jsme rádi, že jsme se mohli zúčastnit vašeho projektu. Děti to opravdu moc bavilo a vaše vystoupení, kde se zpívalo, poznávalo ale i cvičilo a procházelo Prahou bylo opravdu super :-) Velký klad vidím i v CD, protože děti byly už na písničky připravený a měly písničky naposlouchaný. Líbily se nám i písničky, v kterých jsme našli ze všeho něco a hlavně taky "nás" lehce poučily :-) Na vystoupení se byl podívat i pan ředitel s paní zástupkyní a ohlasy byly jen kladné.
Děti dokonce vám chtěly kreslit obrázky, tak pokud se povedou, zaslali bychom vám je.
Moc děkujeme!!!!!!
Petra Eflerová, ZŠ Pod Ralskem Mimoň

V průběhu září – listopadu jsme se zúčastnili projektu „Škola písničkou“. Výbornou motivací pro děti bylo, že věděly, že na konci období se uskuteční koncert, ve kterém budou vystupovat autoři písniček a zpěváci z CD. Moji žáci zpívají rádi, stejně jako já. I proto jsem je do projektu přihlásila. CD jsem jim rozdala hned v září, každý měl radost, že si ho může odnést domů. Bylo vidět, že děti si písničky pouštějí doma a líbí se jim. Ve škole jsme pak některé písničky trénovali a pracovali s nimi. Písničky jsme zpívali nejen při hodinách hudební výchovy, ale i při jiných – při matematice, TV jako podklad ke cvičení do rytmu…Závěrečný koncert byl pomyslnou „třešničkou“ na dortu. Děti se moc těšily. Koncert byl výborný. Děti si s chutí zazpívaly. Vím, že by děti zpívaly klidně i mnohem déle, jak je to bavilo. Odcházeli jsme s písní na rtech. Písničky si zpíváme i nyní.
S chutí a rádi se zapojíme i do dalších takových pěkných projektů.
Děkujeme za něj.

Mgr. Zuzana Krajánková - ZŠ Týnec nad Sázavou
Komenského 265, 25741 Týnec nad Sázavou